Simuna Põhikool

Sulge

Simuna kandi ajalooga on tegelenud tuntud kodu-uurija Heino Ross, kes arhiivimaterjalide
põhjal on tõestanud, et kooliharidust anti Simuna kihelkonnakoolis (tol ajal Katkuküla kool)
juba 1690. aastal (sama aasta on mainitud õppetöö algusena ka Forseliuse Seltsil).

Tema poolt kogutud andmetel, mis on kogutud kooli kroonikasse,põhinebki järgnev tagasivaade kooli ajaloole:

Kooli asutajaks oli pastor Schvieger, esimeseksköstriks aga tõenäoliselt Elias Reinhold. 1698. aasta visitatsioonis märgitakse ära laste head lugemisoskust. 1754. aastal mainitakse köstrina Andreas Jecki, tema järglasena Otto Steini.
1786.a. paiku kooli töö seiskub mõneks ajaks, kuid sel perioodil luuakse kihelkonda mitmed külakoolid. Esimese külakoolina asutati 1756.a. Lasinurme, siis 1786.a. Padu, Salutaguse, Muuga, Paasvere, Salla, Selli, Tammiku, Käru, Kissa, Rahkla, Rakke, 1787.a. Koila, Sootiigi, Hirla, Kurtna koolid. Tuntud koolimehe Villem Normanni (1812-1906) tegevus algas 1832.a. mil ta tuli kihelkonnakooli köstriks. Tema ajal sai kool 1836.a. uuesti ametliku kinnituse ja töötas pidevalt 52 aastat. Selle ajaga andis kool täiendava hariduse 563 õpilasele, kellest 99 sai koolmeistriks.

 

Allikad: Simuna Põhikool http://www.simunakool.ee/index.php/home/ajalugu

Forseliuse Selts http://www.forselius.ee/index.php?page=rootsi-aja-koolid-1998-a