Kuressaare

Sulge

Kuressaare on kujunenud Liivi lahe ääres Põduste jõe suudmes asunud muinassaarlaste tugi- ja kauplemiskohale.

Pärast saksa -taani vallutusi alustati siin 1230. aastate paiku Riia peapiiskopi valduste kindlustamist. XIV sajandil ehitatud ja tänaseni säilinud piiskopilinnuse juurde areneski linn.

Ürikus mainitakse Kuressaare alevikku esimest korda 1424. aastal. Pöörde väikese aleviku arengusse tõi 1558. aastal puhkenud Liivi sõda.

1563. aasta alguses taotlesid Kuressaare saadikud hertsog Magnuselt, kes tol ajal asus oma Kuramaa residentsis Piltenes, alevikule linna õigusi. 8. mail andiski Magnus privileegi, mille järgi sai linn nn. Riia õiguse.

Linna juhtivaks ja korraldavaks organiks oli nüüdsest valitav raad, kelle koosseisu kuulus kaks bürgermeistrit, viis raehärrat, linnafoogt ja kohtukirjutaja. Tänapäeval tähistataksegi 8. maid linna sünnipäevana.

1858 hakkas aurulaev Saaremaalt Riiga sõitma, 1889 aurupaat Muhu ja mandri vahel.
Tsaariaja lõpp ja Eesti Vabariigi aeg 1940ni oli kuurordi õitseaeg.

Nõukogude ajal kandis linn kommunist Kingissepa nime.

Paljud olid sunnitud maalt ära linna kolima, tekkisid suured aedadega individuaalelamud, kus siiani ilus jalutada. Saaremaa oli piiritsoon, kuhu sisenemiseks oli ka eestlastel vaja kohalike kutset.

 

 

 

 

Allikad: http://www.kuressaare.ee

http://www.saaremaa.ee

http://www.castles.info/estonia/kuressaare/