Tartut mainitakse esimest korda

Sulge

Tartu turg ja kivisild 20. sajandi algul (pildil).

1030. aasta paiku toimus Vene kroonikate (leetopisside) andmetel Kiievi suurvürsti Jaroslav Targa sõjakäik Lõuna-Eestisse, mille käigus vallutati muinaseestlaste linus praeguse Tartu asukohal ja selle asemele ehitati Jurjevi linnus.

Seda võib kindlasti pidada Tartu esmamainimiseks kirjasõnas, kuid mitte Tartu asula alguseks. Arheoloogilised andmed näitavad, et seal asus juba 11. sajandi alguses küllaltki suur asula ning linnuselt on avastatud ka esemeid, mida on dateeritud 6. sajandisse.

Tartu esimene kino 19.-20. sajandi vahetusel

 

Allikad (pildid): A.Pajur, A. Kriiska, A. Tvauri, A. Selart, B. Kibal, A. Andersen "Eesti Ajaloo Atlas" Avita 2006