Suhted Vana-Vene riigiga

Sulge

Kuni 11. sajandi alguseni olid Eesti ala ja Vana-Vene riigi suhted rahumeelsed. Kuid 1030. aasta paiku võttis Jaroslav Tark ette sõjakäigu Eestisse ja rajas Tartu linnuse kohale tugipunkti, mille nimetas Jurjeviks.

Jaroslav Tark

Tartu jäigi 31 aastaks Kiievi riigi võimu alla. Jaroslavi järglased korraldasid ka aastatel 1054 ja 1060 sõjaretki kaugemalegi Eestisse ning vallutasid ilmselt Keava (Kedepivi). Kuid 1061. aastal ründasid Kiievi-Vene tugipunkte "sossolid" (kas saarlased, sakalased või põhjaeestlased) ja vallutasid Tartu. Toimus ka suur lahing Pihkva juures, mille tulemus võis olla soodne pigem sossolitele.

Ka pärast 1061. aastat jäid eestlaste ja Vana-Vene riigi suhted pingelisteks: 12.-13. sajandini korraldasid pihkvalased ja novgorodlased Eestisse pidevalt sõjakäike, millele eestlased ka omalt poolt vastasid.

Allikas: A.Mäesalu, T. Lukas, M. Laur, T. Tannberg "Eesti ajalugu I" 1997 "Avita"

Foto:http://www.orthodox.ee/istoria/image/jaroslav.jpg