Kasutusele võetakse Lydia Koidula näopildiga 100-kroonised rahatähed.

Sulge

1992. aastal toimunud rahareformiga võeti muuhulgas kasutusele ka Lydia Koidula näopildiga 100-kroonised, mille kujundas kunstnik Vladimir Taiger. Rahatähe tagapool on kujutatud Eesti pankrannikut. Samuti on seal Koidula luuletuse autograaf. 100-krooniseid rahatähti on välja antud aastatel 1991, 1992, 1994, 1999 ja 2007. Viimasel kahel juhul on rahatähe kujundust mõnevõrra muudetud ja lisatud on ka turvaelemente.