Taasiseseisvunud Eesti piirid

kaardile

1991

Eesti Vabariigi taasiseseisvumise järel 1991. aastal moodustati vabanenud riigi ning NSV Liidu vahel ajutine kontrolljoon, mis järgis endiste Eesti NSV ja Vene NFSV piire. Pärast Nõukogude Liidu lagunemist jäi kontrolljoon eraldama Eesti Vabariiki ja Vene Föderatsiooni.

Eesti taasiseseisvudes taotleti ka Tartu rahu järgse Eesti-Venemaa piiri taastamist, ent see ei õnnestunud. Eesti rahuldus 1945. aastal paika pandud piiriga, mis siiski võrdlemisi täpselt järgib praegust rahvuspiiri, vast ainult erandiga Setumaa puhul. Mitmed setude külad ja Eesti kodanike omandid jäid Vene Föderatsiooni territooriumile. 1990. aastatel alustati piiriläbirääkimisi, kuid need katkesid. 1993. aastal alustas Venemaa ühepoolselt Eesti-Vene kontrolljoonel riigipiiri mahamärkimist.

Pärast Eesti taasiseseisvumist 1991. aasta augustis säilisid Nõukogude perioodil kehtinud haldusjaotuse piirid. Tõsi küll, väikesed, puhtformaalsed erinevused olid olemas - juba 1980. aastate lõpus oli hakatud rajoone nimetama maakondadeks. Haapsalu rajoonist sai Lääne maakond, Rakvere rajoonist Lääne-Viru maakond, Kohtla-Järve rajoonist Ida-Viru maakond, Paide rajoonist Järva maakond. Kingissepa linnale ennistati 1988. aastal Kuressaare nimi. Taasiseseisvunud Eesti Vabariigis eksisteerib 15 maakonda ja 247 valda.

2004. aastal jätkasid osapooled piiriläbirääkimisi. Eesti loobus sisuliselt territoriaalsetest nõudmistest Venemaa vastu ja ühes sellega ka õigusest Setumaa idapoolsetele aladele. Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vaheline Eesti-Vene riigipiiri leping kirjutati alla 2005. aasta 18. mail Moskvas.

 

Vahtre, Sulev. (toim.) Eesti ajalugu VI. Vabadussõjast taasiseseisvumiseni. Tartu, 2005
http://et.wikipedia.org/wiki/Setumaa

Foto: http://eesti.info/kaart/Eesti_kaart_340x225_Maakonnad.jpg

 


Lõpetasid loo vaatamise. Võid lugu uuesti vaadata või selle sulgeda ning valida lugude valiku menüüst uued lood. Korraga saad vaadata kuni kolme lugu.

Korraga saab valida 3 lugu, kui soovite valitud lugusid muuta, siis võtke linnuke varasema valiku eest

Uute lugude valimiseks palun peata lugu vajutades nuppu “Stop ja tagasi algusse”

Vali lugusid

Legend

{header}

  • ajalooline
  • nool