Oblastite piirid Eestis NSV-s

kaardile

1952


Rajoonide loomisega Nõukogude võimu ümberkorraldused siiski veel ei piirdunud. Moskva eesmärgiks oli kõigi NSV Liidu piirkondade täielik unifitseerimine, mis tähendas oblastite rajamist ka väiksemates liiduvabariikides. 1950. aastal loodi Leedu NSV-s neli, 1951. aastal Gruusia NSV-s kaks oblastit. 1952. aastal jõudis järg ka Eesti ja Läti NSV kätte - kumbki jaotati kolmeks oblastiks.

Eesti NSV territooriumil loodi Tartu, Pärnu ja Tallinna oblast.(pildil)

See oli tollase nõukogudeliku gigantomaania üks veidrusi, kuna kogu Eesti NSV tervikuna oli sel ajal väiksem kui nii mõnigi NSV Liidu oblast. Samas oli see unifitseerimise ilminguks, millest võitsid aparaaditöötajad. Juba Stalini surma järel hakati senise haldusjaotuse muudatusi aga ümber vaatama. Moskvas võimule tulnud uus kollektiivne juhtkond oli sellise haldusliku jaotuse vastu ning 1953. aasta kevadel kaotati oblastid väiksemates liiduvabariikides, sealjuures ka Eestis.

 

Eesti ajaloo atlas. Tallinn, 2006
Vahtre, Sulev. (toim.) Eesti ajalugu VI. Vabadussõjast taasiseseisvumiseni. Tartu, 2005

Foto: A.Kriiska, A. Tvauri, A. Selart, B. Kibal, A. Andresen, A. Pajur Eesti Ajaloo Atlas 2006

 


Lõpetasid loo vaatamise. Võid lugu uuesti vaadata või selle sulgeda ning valida lugude valiku menüüst uued lood. Korraga saad vaadata kuni kolme lugu.

Korraga saab valida 3 lugu, kui soovite valitud lugusid muuta, siis võtke linnuke varasema valiku eest

Uute lugude valimiseks palun peata lugu vajutades nuppu “Stop ja tagasi algusse”

Vali lugusid

Legend

{header}

  • ajalooline
  • nool