Eesti piirid Nõukogude perioodi alguses

kaardile

1949


Paralleelselt NSV Liidu välispiiride muutumisega „õgvendati" Teise maailmasõja lõpuaastal ja sõjajärgsetel aastatel ka liiduvabariikide vahelisi piire. 1944. aastal võeti vastu otsus „Pihkva oblasti moodustamise kohta Vene NFSV koosseisus". Selle seaduse alusel eraldati Eesti NSV koosseisust Petseri ja Irboska, lisaks kuus valda täielikult ning neli osaliselt. Kokku elas neil aladel umbkaudselt 40 000 inimest.

Eesti NSV territooriumist lõigati ära ka Narva jõe tagused vallad, mis samuti liideti Venemaaga. Kokku vähenes Eesti territoorium nende „piiriõgvenduste" tagajärjel üle 2300 km2 - see tähendas 5% territooriumi ja 6% rahvastiku kadu.

Nõukogude võimu kehtestamise järel 1944. aastal säilis esialgu endine haldusjaotus - vallad ja maakonnad. Eestis oli 11 maakonda ning 23 valda. Liiduvabariigi jaotus maakondadeks ja valdadeks oli tegelikult tolleaegsest NSV Liidus erandlik. Pärast sõda oli aga selge, et vana haldusjaotus kauaks püsima ei jää, sest võimude eesmärgiks oli impeeriumi unifitseerimine ja nõukogustamine.

Enne põhjalikku reformi võeti siiski ette mitmeid väiksemaid muudatusi. Esmalt korraldati sõjajärgsetel aastatel mitu korda ümber maakondlikku jaotust. 1945. aastal likvideeriti Petserimaa, mille territooriumist läks suurem osa Pihkva oblastile, väike osa liideti aga ka Võrumaaga. 1946. aastal eraldati Läänemaast Hiiumaa, mille neli valda ja Kärdla linn moodustasid nüüd eraldi Hiiu maakonna. 1949. aastal loodi juurde kaks uut maakonda: Virumaa idapoolsetest valdadest kujundati Jõhvi maakond, Tartumaa põhjapoolsetest valdadest ja Viljandimaa kirdeosast aga Jõgeva maakond. Samal ajal suurendati Viru maakonda Harju- ja Järvamaa arvelt. Nii oli 1950. aastal Eesti NSV-s 13 maakonda.

 

Eesti ajaloo atlas. Tallinn, 2006
Vahtre, Sulev. (toim.) Eesti ajalugu VI. Vabadussõjast taasiseseisvumiseni. Tartu, 2005

Foto: A.Kriiska, A. Tvauri, A. Selart, B. Kibal, A. Andresen, A. Pajur Eesti Ajaloo Atlas 2006

 


Lõpetasid loo vaatamise. Võid lugu uuesti vaadata või selle sulgeda ning valida lugude valiku menüüst uued lood. Korraga saad vaadata kuni kolme lugu.

Korraga saab valida 3 lugu, kui soovite valitud lugusid muuta, siis võtke linnuke varasema valiku eest

Uute lugude valimiseks palun peata lugu vajutades nuppu “Stop ja tagasi algusse”

Vali lugusid

Legend

{header}

  • ajalooline
  • nool