Iseseisva Eesti sisepiirid

kaardile

1937

1910. aastatel oli Eestimaa kubermanguga ühendatud nii Narva linn kui Pihkva kubermangu neli läänepoolset valda, mis moodustasid Setumaa. Eesti Vabariigi territooriumi suuruseks kujunes 47 549 km2. See jagati omavalitsuslikeks haldusüksusteks: maakondadeks, valdadeks, linnadeks ja aleviteks.

Maakondi oli Eesti kuni Vabadussõja lõpuni üheksa: Harjumaa, Läänemaa, Järvamaa, Virumaa, Saaremaa, Pärnumaa, Viljandimaa, Tartumaa ja Võrumaa. 1920. aastal lisandusid neile Petserimaa ja Valgamaa. Petseri maakonna põhiosaks kujunes Setumaa, millega liideti mõned venelaste asualad. Valga maakond moodustati peamiselt Viljandi, Tartu ja Võru maakonda kuulunud valdadest. Maakondade piire muudeti 1920.-30. aastatel küll korduvalt aga nende arv jäi alati muutumatuks.

Valdu oli tulevase Eesti Vabariigi territooriumil 20. sajandi alguses 366. 1920. aastal moodustati Viru maakonnavalitsuse otsusega Narva jõe kaha kolm uut valda. Samal ajal lisandus seoses Petseri maakonna loomisega neli ebatavaliselt suurt valda, mis kaks aastat hiljem tükeldati, nii et moodustus üksteist valda. Valdade ühendamise, lahutamised, ümbernimetamised ja piirimuutused toimusid läbi terve omariiklusaja: üldtendentsiks oli valdade arvu aeglane vähenemine. Põhjuseks oli nende väiksus, mis tegi vallavalitsuste ees seisvate probleemide lahendamise ebeefektiivseks.

Autoritaarses Eestis andis 1937. aastal riigivanem Päts 1937. aasta aprillis oma dekreediga välja vallaseaduse ning 1939. aastal viidi valitsuse korralduse alusel ellu kogu riiki hõlmav vallareform. Selle tulemusena likvideeriti kõik senised 365 valda ning nende asemele asutati 248 uut, mis üldreeglina olid suuremad ja elujõulisemad. Uute valdade keskmiseks elanike arvuks kujunes 3004.

 

Eesti ajaloo atlas. Tallinn, 2006
Vahtre, Sulev. (toim.) Eesti ajalugu VI. Vabadussõjast taasiseseisvumiseni. Tartu, 2005

Foto:A.Kriiska, A. Tvauri, A. Selart, B. Kibal, A. Andresen, A. Pajur Eesti Ajaloo Atlas 2006 lk 108

 


Lõpetasid loo vaatamise. Võid lugu uuesti vaadata või selle sulgeda ning valida lugude valiku menüüst uued lood. Korraga saad vaadata kuni kolme lugu.

Korraga saab valida 3 lugu, kui soovite valitud lugusid muuta, siis võtke linnuke varasema valiku eest

Uute lugude valimiseks palun peata lugu vajutades nuppu “Stop ja tagasi algusse”

Vali lugusid

Legend

{header}

  • ajalooline
  • nool