Eesti piirid Vene impeeriumi koosseisus

kaardile

1866


Asehalduskorra kaotamisega 1796. aastal taastati põhijoones endine halduskorraldus ning maakondade varasemad piirid.

Paldiski maakond likvideeriti, Liivimaa uued maakonnad jäid Tartu-Võru, Pärnu-Viljandi ja Valga-Võru kaksikmaakonda -dena püsima ka järgneval perioodil.

Setumaa jäi kuni Eesti iseseisvumiseni halduslikult Venemaa sisekubermangude alla. 18. sajandi alguses kulus see ala Ingerimaa (Peterburi) kubermangu, aastatel 1727-75 Novgorodi kubermangu ning alates 1775. aastast Pihkva kubermangu.

Kuni 19. sajandi alguseni etendas talurahva igapäevaelu korraldamisel keskset osa mõis - halduspiirkond, mis hõlmas nii mõisa- kui ka külamaa ja oli ühtlasi kohtupiirkonnaks. Oluliseks uuenduseks talurahva elukorralduses oli valla kui seisusliku territoriaalse haldusüksuse loomine Eestimaal 1816. ja Liivimaal 1819. aasta talurahvaseaduse põhjal. Varem oli vald tähistanud vaid mõisapiirkonna talupoegadega asustatud osa, milles toimus mõisahärra terviklik võim ning kus mõisa tahet teostasid mõisa seatud kupjad. Uus vald ei kattunud aga enam mõisapiirkonnaga, aga jäi siiski mõisniku kontrolli alla.

Vallakogukonna funktsioonid olid mitmesugused: kogukond pidi kindlustama koorimiste täitmise, vastutama riigimaksude laekumise eest, andma nekruteid, pidama ülal koole, kandma hoolt töövõimetute eest jms. Tegutsesid ka vallakohtud, mis lahendasid eeskätt talupoegade omavahelisi tülisid ning valvasid korra järele vallas. Vallakohtud seati kindlale alusele 1866. aasta vallakogukonna seadusega, mis vabastas vallad ka mõisniku ülemvõimu alt.

 

Eesti ajaloo atlas. Tallinn, 2006
Vahtre, Sulev (toim.). Eesti ajalugu IV. Pärisorjuse kaotamisest Vabadussõjani. Tartu, 2010

Foto:A.Kriiska, A. Tvauri, A. Selart, B. Kibal, A. Andresen, A. Pajur Eesti Ajaloo Atlas 2006 lk 78

 


Lõpetasid loo vaatamise. Võid lugu uuesti vaadata või selle sulgeda ning valida lugude valiku menüüst uued lood. Korraga saad vaadata kuni kolme lugu.

Korraga saab valida 3 lugu, kui soovite valitud lugusid muuta, siis võtke linnuke varasema valiku eest

Uute lugude valimiseks palun peata lugu vajutades nuppu “Stop ja tagasi algusse”

Vali lugusid

Legend

{header}

  • ajalooline
  • nool