Possaadnik Ostromiri ning vürst Izjaslavi sõjakäigud

kaardile

1054

Vana-Vene kroonikate kohaselt toimus 1054. aastal kõigepealt Novgorodi possaadniku Ostromiri sõjakäik tšuudide vastu, mis lõppes talle aga õnnetult: novgorodlased said lüüa ning Ostromir ise tapeti. Seejärel tungis aga maale Novgorodi vürst ja veel samal aastal Kiievi suurvürstiks saanud Jaroslav Targa poeg Izjaslav, kes vallutas Kedepivi linnuse või kindlustuse.


Allikatekst kõlab eestikeelses tõlkes järgmiselt: Ja Izjaslav tuli Kiievi linnusesse ja määras Ostromiri Novgorodi. Ja läks Ostromir koos novgorodlastega tšuudide vastu ja tšuudid tapsid ta ning koos temaga langes palju novgorodlasi. Ja uuesti läks Izjaslav tšuudide vastu ja vallutas Kedepivi linnuse, see on Päikese Käsi (Andres Tvauri, Muinas-Tartu, lk 225).


Võib oletada, et pärast Jurjevi rajamist soovisid Kiievi vürstid oma võimupiirkonda Eestis veelgi laiendada, et enda kätte saada ka Kesk- ja Põhja-Eesti kaubateid. Võimalik, et Izjaslav korraldas retke ka selleks, et näidata eduka sõjakäiguga oma sobivust suurvürstiks. Tema poolt vallutatud Kedepivi linnus (Kedepivi tõlgiti vene keelde kui Päikese kätt) oli ilmselt Keava linnus, mis oli tol ajal Kesk-Eesti suurim linnusasula. Nõnda on suhteliselt tõenäoline, et Keava alistamise järel laiendasid Vene vürstid oma võimu ka Kesk-Eesti üle.


Samas on Keava ja Kedepivi samastamises ka kaheldud, sest kroonikas kasutatud termin „osek" Kedepivi ees ei tähenda mitte linnust, vaid raidtõket, metskindlust või muud sarnast kergemat puust kaitserajatist, mida suure linnusega seostada on problemaatiline.

Ostromiri ja Izjaslavi retkede toimumisaeg on aga samuti problemaatiline: nimelt oli Ostromir teiste allikate teadetel veel 1057. aastal elus, kuna siis koostati „Ostromiri evangeelium", mis on vanim teadaolev venekeelne raamat. Seega on võimalik, et Ostromiri ja Izjaslavi sõjaretked toimusid alles 1050. aastate lõpus.


Allikas: Aivar Kriiska, Andres Tvauri. Eesti muinasaeg. Tallinn: Avita, 2002.
Andres Tvauri, Muinas-Tartu. Tallinn-Tartu, 2001.


Lõpetasid loo vaatamise. Võid lugu uuesti vaadata või selle sulgeda ning valida lugude valiku menüüst uued lood. Korraga saad vaadata kuni kolme lugu.

Korraga saab valida 3 lugu, kui soovite valitud lugusid muuta, siis võtke linnuke varasema valiku eest

Uute lugude valimiseks palun peata lugu vajutades nuppu “Stop ja tagasi algusse”

Vali lugusid

Legend

{header}

  • haud
  • tulease