Kontakt

MTÜ Eesti Elava Ajaloo Keskusega on kõige parem ühendust saada e-maili teel. Selleks sobivad järgmised aadressid:

 

 

Jaanus Vihand, vastutav väljaandja: jaanus@eestiajalugu.ee

 

 

Kristjan Kaljusaar, vanemtoimetaja: kristjan.kaljusaar@myhistro.com

 

Tehniline toimetaja: merilin@eestiajalugu.ee

 

Toimetuse üldaadress: info@eestiajalugu.ee