Jutukonkursi „Hea Eesti ajalugu“ tähtaega on pikendatud kuni 12. aprillini

Foorumid » Ajalookäsitlus

Jaanus

28.03.2012 15:42:13

Konkursi „Hea Eesti ajalugu" tähtaega on osalejate soovil pikendatud. Veel kuni 12. aprillini on aega esitada oma lugu konkursile „Hea Eesti ajalugu".

Tänaseks on konkursile laekunud töid nii Eestist kui välisriikidest, osalejate hulgas on nelja rahvuse esindajad ning kõige nooremad osalejad on 11-aastased.

„Eesti ajaloos on väga palju sellist, mille üle me saame uhked olla, kuid millest räägitakse liiga vähe," ütleb konkursi peakorraldaja ja ajalooportaali Histrodamus looja Jaanus Vihand. "Osaluskonkursi eesmärk on selliste positiivsete lugude väljaotsimine, meeldetuletamine ja kirjapanemine," lisab ta.

„Juba muistse Kreeka aegadest kujutatakse ajalugu läbi murranguliste sündmuste," ütleb ajalooprofessor David Vseviov ja lisab: „Enamasti on sellisteks sündmusteks konfliktid ja sõjad ning tihtipeale tunnemegi me ajaloost vaid neid, kellel on relv käes. Ka Eesti ajaloos on Vabadussõda olnud määrava tähtsusega, kuid oluline on see, millele me tähelepanu pöörame. Me samastume ajalooga ning just seetõttu tuleb ajaloost tuua välja teistsugused aspektid - headus ja inimlikkus."

Tänaseks on konkursile laekunud töid väga erinevates valdkondadest Näiteks on kirjutatud lugusid Eesti erinevatest piirkondadest ja sealsetest elanikest: Saaremaast, Kuressaarest ja kurelastest. 11-aastased Tapa Vene Gümnaasiumi õpilased on kirjutanud Admiral Pitkast ja Tapa raudteejaamast. Kirja on pandud mälestused Eesti saatkonna blokaadist 2007.aastal Moskvas ning meenutused pioneerilaagrist Artek. Lisaks on põnevaid lugusid esimese Eesti Vabriigi aegadest, piirkondlike tööstuste ja hobiklubide tegevusest, kuid samuti mitmete huvitavate inimeste elulugusid.

Lugusid on kirjutatud nii akadeemilises, juhendile vastavas vormis, kuid on tehtud lugusid ka täiesti vabas vormis. Tööd on baseerunud arhiivimaterjalidel, kuid ka enda või teiste mälestustel. Kõik need lähenemised on täiesti sobivad ja kõik tööd lähevad konkursil arvesse.

Lugusid saab konkursile esitada ka juba täiesti valmiskujul, uut myHistro (www.myhistro.com) keskkonda kasutades. See keskkond võimaldab teha oma lugusid sarnaselt Histrodamusele - iga lugu luuakse kohe virtuaalselt nii kaardil kui ajateljel ning seda saab „istutada" ka teistesse keskkondadesse. MyHistro on lihtsalt kasutatav ja see on kättsaadav nii eesti, vene, kui ka inglise keeles.

Konkurss „Hea Eesti ajalugu" kestab kuni 12. aprillini 2012. Konkursi juhendiga saab tutvuda http://bit.ly/AzFe7P EST, http://bit.ly/AdkA0b RUS ja http://bit.ly/w9tiot ENG.

Kõik huvilised saavad oma lugusid ja arvamusi jagada ning nende üle arutada Histrodamuse keskkonna foorumis aadressil www.histrodamus.ee, sealt leiab ka konkursi juhendi kolmes keeles. Facebookis on Histrodamus avanud leheküljed nii eesti, vene kui inglise keeles.

Konkurss korraldatakse Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondi, Kultuuriministeeriumi ning Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed programmi „Ühine meediaväli ja võrdne kohtlemine" rahastusel.

 

  • 1