Saaremaa esimesed asukad

Sulge

Saaremaa, nagu ka mitmete teiste Eesti saarte kõrgemad osad vabanesid vetest umbes 9600. a e.m.a. Pärast seda hakkas meri pikkamööda taganema, paljastades üha enam uut maismaad - Saaremaal püsis meretase aga siiski pikka aega kõrgel.

Teine oluline tegur, mis viis saare asustamiseni, oli hülgeküttimise kui tähtsa majandusharu väljakujunemine, sest meresaaduste tarbimine oli enese äraelatamiseks saartel vältimatu. Kui praegusest soolasem vesi tingis biomassi suurenemise meres, oli see soodne ka toiduahela lõpus olevatele hüljestele, kasvatades märkimisväärselt nende populatsioone. Viimased said aga oluliseks toiduallikaks ranniku lähedal asuvatele inimestele ja on võimalik, et Lääne-Eesti saared avastatigi just kaugele ulatuvatel jahiretkedel.

Vanimad inimasustuse jäljed Saaremaal pärinevad praeguste teadmiste kohaselt keskmise kiviaja (mesoliitikumi) lõpust. Saare loodeosast Võhma ja Pahapilli küla maadelt on fossiilsetel rannamoodustistel leitud üheksa selleaegse laagripaiga jäänust, millest ammuseima vanus on hinnanguliselt 6000-4900 aastat e.m.a. Algul peatuti saartel ilmselt vaid ajutiselt: tegu oli sesoonsete laagripaikadega, kus oletatavasti kevadtalvisel hooajal peatusid hülgekütid. Võimalik on, et juba mesoliitikumi jooksul kohaneti aastaringseks eluks saarel, kuid püsiasustuse tekke dateerimine on materjali vähesuse tõttu keeruline.

Saaremaa asustamise lähtealaks oli Lääne-Eesti rannikupiirkond. Saarel peatunud või sinna elama asunud inimesed ekspluateerisid tõenäoliselt mitmeid ümbruskonna saari ja laide, ka Hiiumaad ja Ruhnut. Praegu olemasolevate andmete järgi on hülgeküttide hooajalised laagripaigad tekkinud Kõpu muinassaarele umbes 5700-5000 aastat e.m.a usutavasti just Saaremaa vahendusel. Eeldatavasti kasutasid Eesti rannikualade mesoliitilised asukad merel liikumiseks nahkpaate, talvel tõenäoliselt ka regesid ja suuski.

Pildil: Võhma I asulakohal avatud tuleasemed

 

Jänes-Kapp, Kärt; Randma, Enn; Soosaar, Malle. (toim.) Saaremaa 2. Ajalugu, majandus, kultuur. Tallinn, 2007

Foto: http://ethesis.helsinki.fi/julkaisut/hum/kultt/vk/kriiska/tekstid/13.html