Hansalinn Tartu

Sulge

Oluliste vee- ja maismaateede ristumiskohal asuv Tartu omas mõjuvõimsat positsiooni nii Pihkva kui Novgorodiga kauplemises ning eksportis peamiselt teravilja ning lina.

Oluliste vee- ja maismaateede ristumiskohas asuv Tartu, mis oli enda tähtsuselt kahtlemata teine linn tulevase Eesti aladel, rajas enda majanduselu samuti selgesti transiitkaubandusele.

Suurel määral suhtles Tartu Pihkva aladega, millega oli linnal suurepärane otseühendus, suur mõjuvõim oli Tartu kaupmeestel aga ka Novgorodi kaubahoovis - mõlema keskusega suhtlemise olulised kaubateed kulgesid samuti läbi Tartu. Kasutati nii Peipsi-Emajõe veeteed kui mitmeid maismaaühendusi, eelkõige Tallinn-Pihkva ning Riia-Narva maanteid.

Tartu tegeles peamiselt vilja väljaveoga, suur roll oli äritehingutes ka linal, mida veeti lääne poole just Tartu kaudu - sellest annab tunnistust ka linapraakijate arvukas esinemine linnas. Tartus praagiti ka vaha ning rasva. Mööda Emajõge liikusid ka soolalaadungid, aga kuna nii Tallinn kui Riia üritasid Tartule sellega seoses takistusi seada, jäi soolakaubandus linna majanduselus teisejärguliseks. Veel on mainitud kanepi, humalate, mee, karusnahkade, vase ning tinaga kauplemist - nii olid Tartu impordi- ja ekspordiartiklid Liivimaa linnadele üpris tüüpilised.

Tartu võttis tihti osa hansapäevadest, mis alates 14. sajandist Lüübekis toimusid ning omas muidugi mõjuvõimsat positsiooni ka Liivimaa linnadepäevadel. Nendel kogunemistel esindas Tartu tihti väiksemaid tulevase Eesti ala hansalinnu - Viljandit ja Pärnut. Tartu valiti tihti ka Novgorodi suunduvate hansa saadikute kohtumispunktiks ning kohalik piiskop soosis linna kaubanduspoliitikat. Tartu peamisteks sadamateks olid Riia, Tallinn ja Pärnu. Vene kaupmehed olid Tartus tähtsal positsioonil, neil oli ka omaette elamis- ja töökvartal ning kaks kirikut: novgorodlaste Püha Jüri kirik ja pihkvalaste Nikolai kirik.

Kruus, Hans et al. Eesti ajalugu II. Eesti keskaeg. Tartu, 1937
Pullat, Raimo. Tartu ajalugu. Tartu, 1980

Foto:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/27/Tartu_1553.jpg/800px-Tartu_1553.jpg