Laatre Algkool

Sulge

Laatre kuulus Sangaste kihelkonna alla. Sangaste oli rootsiaja lõpul kihelkondade hulgas esirinnas Eesti rahvakoolide tekkimisel. Tolleaegse Sangaste luterliku peakiriku kõrvale tekkis Laatresse abikirik. Juba 1688. a kooliaruannekajastas õppetööd ning köstrikooli olemasolu Laatres.

Forseliuse Seltsi andmetel oli õppetöö esmamainimise aeg aasta varem 1687. Kooli aastapäeva tähistamise lähteaasta aga 1867.

Esimene mõisa- ehk külakool avati Laatres 1768. aastal. Nende koolide olemasolu sõltus mõisniku suvast ja seepärast tekkisid nad juhuslikult ning pidasid vastu lühikest aega.

Laatre kooli ajalugu algabki just apostelliku õigeusu kogudusele kuuluvast kihelkonnakoolist. 1845. aasta 25. aprillil ilmunud instruktsioonide kohaselt pidi iga õigeusu kiriku juures asuma kihelkonnakool. Kuni 1850-nda aastani polnud Laatre apostelliku kiriku kogudusel ühtegi kooli, siis avatigi kihelkonnakool õige vähese õpilaste arvuga.Koolijuhatajaks sai preester Aleksei Troitski. Koolimaja asus algselt kirikule kuuluvas koguduse majas. 1878. aastal õppis seal 24 õpilast. Laatre apostelliku õigeusu kirikukoolid töötasid vene aja lõpuni.

 

Allikad: Laatre Algkool http://www.valgavg.edu.ee/loputood/Tiina_Arbeiter/index_files/Page347.htm

Forseliuse Selts http://www.forselius.ee/index.php?page=rootsi-aja-koolid-1998-a