Rooma rauaaja tööriistad ja relvad

Sulge

Relvi on rooma rauaajast leitud vähe ja ilmselt näitab see ka nende vähest kasutamist. Peamine relv oli ilmselt oda. Mõõkade katkeid on Eestist leitud vaid neli.
Rooma rauaajal kasutatu edasi nii õõskirveid kui silmaga kirveid. Perioodi alguses kasutati lühiajaliselt ka kaeluskirveid, mis kinnitusid tagaosa tapi abil varres olevasse auku. Selline kinnitusviis ilmselt lõpuks ei õigustanud ennast ja kaeluskirved kadusid kasutusest. Rooma rauaajast on leitud palju ja erikujulisi nuge. Uus tüüp nuge olid hobuserauakujulised ketasnoad. Muuhulgas on leitud veel habemenuge, pintsette, rauast ja luust kamme, naaskleid, õmblusnõelu ja ühed vedrukäärid.

pildil: kaeluskirves

 

allikas: Aivar Kriiska, Andres Tvauri. Eesti muinasaeg. Avita 2002

pildiallikas: http://ornament.dragon.ee/muinasesemed/rooma/pildid/052e.html