Rooma rauaaja ehted

Sulge

Rooma rauaajal mitmekesistus Eestis kasutatud ehete hulk tunduvalt. Enamasti olid ehete eeskujud pärit balti aladelt. Paljud olid ka sealt toodud. Kaugem eeskuju oli nende ehete valmistamiseks aga Rooma ehtemood.
Rooma rauaajal hakati Eestis kasutama sõrmuseid ja sõlgi. Sõled olid väga mitmesugused, tavaliselt haaknõelasarnased, mille üks pool oli tehtud kaunistatud suure kaarena. Eestisse jõudsid aga ka vanimad hoburaudsõled, mis olid emailiga kaunistatud.
Levinud olid ka mitmesugused kaela- ja käevõrud, kaelakeed, ripatsid ja sõrmused. Rõivaste kinnitamiseks kasutati edasi ka karjasekeppnõelu. Enamik ehetest valmistati pronksist.

pildil: hoburaudsõlg tarandkalmest

 

allikad: Aivar Kriiska, Andres Tvauri. Eesti muinasaeg. Avita 2002;
L. Jaanits, S. Laul, V. Lõugas, E. Tõnisson. Eesti esiajalugu. Eesti Raamat: Tallinn 1982

pildiallikas: http://ornament.dragon.ee/muinasesemed/rooma/pildid/513k.html