Rooma rauaaja algus

Sulge

Rooma rauaaeg ehk vanem rauaaeg langeb kokku Rooma impeeriumi suurima võimsuse ja mõjuajaga. Eestil küll ei olnud Rooma aladega otsest kontakti, kuid kultuurimõjud olid ka siin tugevad. Rooma riigist pärit esemeid on Eestist leitud vähe: mõned mündid, üks pronkslamp, vähesed ehted. Ainult klaashelmeid on Roomast Eestisse ohtramalt jõudnud. Samas on pea kõik siin kasutusel olnud ehtetüübid pärit Rooma provintsidest.
Rooma esemete vähesus näitab suhete katkemist Skandinaaviaga. Sealtkaudu oleksid roomlastelt germaanlastele antud esemed muidu suure tõenäosusega ka Eestisse jõudnud. Rooma ehtetüüpide lai levik näitab ilmselt Skandinaavia asemel tihedamat suhtlemist lõunapoolsete naabritega.

pildil: Rooma pronkslamp Kavastu rabast

 

allikas: Aivar Kriiska, Andres Tvauri. Eesti muinasaeg. Avita 2002

pildiallikas: http://ornament.dragon.ee/muinasesemed/rooma/kaart4.html