Oletatav Johannes Kieveli katekismus

Sulge

Alates 1420. aastatest nõuti Liivimaa vaimulikelt kohalike rahvaste usulise harimise parandamist. Sellega seoses nõuti ka eestikeelsete lihtsate usuõpetuste ehk katekismuste koostamist. On võimalik, et mõnelpool see ka koostati, kuid kindlaid tõendeid selle kohta pole säilinud. Eesti puhul on oletatud, et kirikukorralduse parandamisega aktiivselt tegelenud Saare-Lääne piiskop Johann IV Kievel (piiskop 1514-1527) võis 1517. või 1519. aastal välja anda eestikeelse katekismuse. Sellisel juhul oleks tegemist esimese eestikeelse trükiteosega üldse, kuid paraku pole selle kohta mingisuguseid andmeid säilinud ja Kieveli katekismuse olemasolu jääb vaid oletuste tasemele. Täiesti võimatu selle trükkimine aga pole.

Allikas: Toomas Paul. Eesti piiblitõlke ajalugu. Tallinn, 1999.