Söömine Asva asulas

Sulge

Asva asula leiumaterjali põhjal oli võimalik teada saada, mida kindlustatud asulate elanikud sõid. Selgus, et peamine toiduaine oli teravili, mille hulgast tähtsaim oli oder. Asvast leiti mitu alusega viljahõõrumiskivi, millega tehti jahu. odrast tehti ilmselt putru, kakkusid ja õlut.
Asva elanikud sõid ka lamba või kitse (luude sarnasuse tõttu on neil raske vahet teha), veise sea ja hobuse liha. Samuti püüti palju kala ning hülgeid. Vähem esines metsloomaluid, neist enam põdra omi. Kuid ka teiste metsloomade ja -lindude luid võis asula kultuurikihist leida.

pildil: viljahõõrumis- ehk jahvekivid Asvast

 

Allikas: Aivar Kriiska, Andres Tvauri. Eesti muinasaeg. Avita 2002

pildiallikas: http://ornament.dragon.ee/muinasesemed/pronksiaeg/pildid/310a.html