Vastu võetakse Eesti esimene põhiseadus

Sulge

1920. aastal esitas Asutav Kogu rahvahääletusele Eesti esimese põhiseaduse, mis kehtestas riigis parlamentaarse valitsuskorralduse.

Sellega loodi 100-liikmeline Riigikogu, mis seadis ametisse valitsuse, mida juhtis ühtlasi ka riigipea kohuseid täitev riigivanem. 15. juunil 1920 toimunud rahvahääletusel kiideti põhiseadus heaks ning aasta lõpus hakkas see kehtima.

Esimesed Riigikogu valimised toimusid 27.-29. novembrini 1920 ja Riigikogu alustas tegevust 1921. aasta alguses. Enne seda, 1920. aasta detsembris, lõpetas oma tegevuse Asutav Kogu.

Allikas: Eesti ajalugu. VI, Vabadussõjast taasiseseisvumiseni.