Pihkvalaste sõjaretk Tartu piiskopkonda

Sulge

Umbkaudu samaaegselt orduvägede tegutsemisega Harjumaal olevat kroonikate kohaselt Pihkvasse läinud kaks eestlast, kes kutsusid venelasi Liivimaad ründama. Orduväed olevat Põhja-Eestis rängalt lüüa saanud ja seega loodeti neist venelaste abiga võitu saada.

Pole päris selge, kas eestlased tõepoolest Venemaal käisid, kuid igal juhul toimus mai lõpus venelaste rüüsteretk Otepää juurde. Orduvägesid oli sel ajal Lõuna-Eestis vähe, nii et vastulöögi suutsid nad anda alles viis päeva pärast rüüsteretke algust.

1. juunil toimus kokkupõrge ordu ja venelaste vahel Pihkvamaa piiri lähistel.

Selle lahingu saatus jäi ilmselt otsustamata, mõlemad pooled kujutasid seda enda võiduna. Kasvavad probleemid Pihkva piiril sundisid aga ordut vägesid lõunasse tõmbama ja nõnda tekkis eestlastel taas võimalus ülestõusu jätkata.

Allikas: Sulev Vahtre. Jüriöö: [1343. aasta ülestõus]. Tallinn: Eesti Raamat, 1980.