Eesti Rahvameelse Eduerakonna asutamine

Sulge

Erakond loodi Jaan Tõnissoni, Villem Reimani ja nende mõttekaaslaste poolt.

J. Tõnisson

1905. aastal, pärast Nikolai II Oktoobrimanifesti, võis luua ka seaduslikke kodanike ühendusi ehk parteisid. Seda kasutas ära ka Tartu rahvuslik seltskond eesotsas Jaan Tõnissoniga ning otsustas moodustada Eesti Rahvameelse Eduerakonna (ERE), mille eesmärkideks olid eestlaste eluolu parandamine, rahvusaadete ning liberaalse maailmavaate, sealhulgas eriti kodanikuõiguste edendamine.

Erakonna peamisteks ideoloogideks olid Tõnisson ja tema mõttekaaslane Villem Reiman, kes mõlemad olid suhtelsielt alahoidlikud mehed. Seetõttu ei käinud erakond kaasa ka radikaalsete ideedega, vaid pooldas ettevaatlikku, samm-sammult tegutsemist. ERE eesmärgiks oli konstitutsioonilise monarhia kehtestamine ning eestlastele baltisakslaste ja venelastega võrdsete õiguste saavutamine. See kõik pidi toimuma aga rahumeelsel ja demokraatlikul teel.

1905. aasta lõpus toimunud Eesti Rahvaasemike Kongressil jäi ERE tagasihoidlikumate seisukohtade juurde, samas kui sotsialistid ja teised radikaalid esitasid "aulakoosolekul" tunduvalt äärmuslikumaid seisukohti. Mõõdukad vaated võimaldasid ERE-l tegutseda ka pärast revolutsiooni mahasurumist ning pikki aastaid oligi see Eesti ainus legaalselt tegutsev erakond. 1917. aasta alguses, kui poliitilised olud taas Veebruarirevolutsiooni aegadel vabamaks muutusid, reorganiseeris Tõnisson ERE ümber Eesti Demokraatlikuks Erakonnaks.

Allikas: http://paber.ekspress.ee/viewdoc/F10936BE3F24E865C22570CF00347F9E

Pildi allikas: http://www.kool.ee/?8048