Räpina mõisa mainitakse esmakordselt

Sulge

1582. aastal on Poola dokumentides mainitud Räpina (Repin) mõisa. 18. sajandil kujunes selle juurde tööstusasula, kuna mõisnikud rajasid sinna mitmeid vabrikuid, millest olulisimaks sai paberivabrik.