Ordu ja peapiiskop alistuvad Poola-Leedu ülemvõimule

Sulge

Pärast seda, kui rootslased olid endale saanud Põhja-Eesti, kiirustasid ka poolakad allesjäänud Liivimaa endale haaramisega. Peapiiskop ja ordumeister pidid 28. novembril 1561 Vilniuses sõlmima Pacta Subjectionise, millega viimased iseseisvaks jäänud Vana-Liivimaa riigid läksid Poola-Leedu kuninga Sigismund Augusti ülemvõimu alla. Ordumeister Kettler sai endale siiski Väina jõest lõuna poole jäävad alad, millest moodustati Kuramaa vasallhertsogiriik, samuti sai temast otseselt Poola võimu alla läinud Üle-Väina Liivimaa esimene asehaldur. Alistumislepingust keeldus aga Riia linn, mis jäi vormiliselt kuni 1581. aastani vabalinnaks.

5. märtsil 1562. aastal kinnitati Pacta Subjectionise klauslid pidulikult Riias ja Vana-Liivimaa eksistents oli sellega läbi. Edaspidi asusid Liivimaal mõõtu võtma selle valdused endale saanud riigid.

Allikas: Mati Laur. Eesti ajalugu varasel uusajal 1550-1800. Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus, 1999.