Kubermanguvõimu üleandmine enamlastele

Sulge

26. oktoobril (8. novembril) teatas Eestimaa Sõja-revolutsioonikomitee eesti rahvale ja sõjaväele, et Ajutine Valitsus on kukutatud ja kogu võim riigis on üle läinud Nõukogude valitsuse kätte.

Otsustati kõrvaldada võimult kubermangukomissar ja maakonnakomissarid.

27. oktoobril (9. novembril) 1917 andiski Jaan Poska kirjaliku dokumendiga võimu üle Eesti Sõja-revolutsioonikomiteele, mida kinnitas komissaride Viktor Kingissepa (pildil) ja Erast Meistri käskkiri. Nõnda toimuski Eestis mõne päeva jooksul ilma verevalamiseta järjekordne võimuvahetus.

Ajakirjanduses algas selle vastu küll äge protestilaine, mistõttu enamlased sulgesid ajutiselt kõik Tallinna kodanlikud ajalehed. Novembris pandi Nõukogude võim maksma ka Pärnus, Viljandis, Võrus ja Valgas.

Allikad: Eesti ajalugu. VI, Vabadussõjast taasiseseisvumiseni. Tartu: Ilmamaa, 2005
Õie Elango, Ants Ruusmann ja Karl Siilivask. Eesti maast ja rahvast: Maailmasõjast maailmasõjani. Tallinn: Olion, 1998
Eesti ajalugu: kronoloogia. Tallinn: Olion, 2007
Eesti ajaloo atlas. Tallinn: Avita, 2006.                                                                                                  

Allikas (pildid): http://www.nlib.ee/html/expo/p90/p1/p-11-342.jpg