Enamlaste võimuhaaramine Eestis

Sulge

Otsuse võtta kogu võim nõukogude kätte tegid Eestimaa tööliste ja soldatite nõukogud septembris-oktoobris. 

22. oktoobril moodustati Eestimaa Sõja-revolutsioonikomitee eesotsas Ivan Rabtšinskiga.

23. oktoobril 1917 saabus Petrogradist korraldus asuda võimu üle võtma. Juba sama päeva õhtul võtsid revolutsioonilised salgad enda kontrolli alla raudteejaamad, posti ja telegraafi.

Järgmisel päeval jätkati linna ülevõtmist. 25. oktoobril keelas Eestimaa Sõja-revolutsioonikomitee Tallinna merekindluse juhtkonnal täita Kerenski käsku saata Petrogradi lisavägesid, kindluse juhtkond paigutati koduaresti. 26. oktoobril läks ka merekindluse juhtkond riigipöörajate poole üle. 25. ja 26. oktoobril võtsid nõukogud võimu üle ka Tartus ja Narvas.

Allikad: Eesti ajalugu. VI, Vabadussõjast taasiseseisvumiseni. Tartu: Ilmamaa, 2005
Õie Elango, Ants Ruusmann ja Karl Siilivask. Eesti maast ja rahvast: Maailmasõjast maailmasõjani. Tallinn: Olion, 1998
Eesti ajalugu: kronoloogia. Tallinn: Olion, 2007
Eesti ajaloo atlas. Tallinn: Avita, 2006.