Valitsuse ametissenimetamine

Sulge

14. septembril 1944 algas uus Punaarmee üldpealetung Eesti rinnetel ning 16. septembril andis Adolf Hitler lõpuks Wehrmacht'ile loa väed Eestist välja tõmmata.

17. septembril teavitati sellest presidendi kohusetäitjat Uluotsa. 18. septembril oli rahvuslikele juhtidele selge, et tuleb tegutseda äärmiselt kiiresti ning Uluots nimetaski oma oma otsusega ametisse uue Eesti Vabariigi Valitsuse.

Sinna kuulusid peaministri asetäitja ja siseminister Otto Tief, kohtuminister Johannes Klesment, välisminister August Rei, sõjaminister Johan Holberg, rahaminister Hugo Pärtelpoeg, kaubandus-tööstusminister Rudolf Penno, põllutööminister Kaarel Liidak, teedeminister Johannes Pikkov, sotsiaalminister Voldemar Sumberg, haridusminister Arnold Susi ja (portfellita) minister Juhan Kaarlimäe. Riigikontrolöriks nimetati Oskar Gustavson ja riigisekretäriks Helmut Maandi (pildil).

Allikad: Eesti ajalugu. VI, Vabadussõjast taasiseseisvumiseni. Tartu: Ilmamaa, 2005
Mart Laar. September 1944: Otto Tiefi valitsus. Tallinn: Varrak, 2007                                                           

Allikas (foto): http://www.riigikantselei.ee/failid/helmutmaandi_vana.jpg