Ilmub Kõpu raamat Laiuse kihelkonnast

Sulge

1937. aasta lõpul ilmus tegelikult juba 1935. aastal valminud Johan Kõpu uurimus Laiuse kihelkonna ajaloost. See on jäänud siiani põhjalikemaks uurimiseks ühe kihelkonna kohta ning seega ka suurepäraseks eeskujuks kõigile kohaajaloo uurijatele. Erilist tähelepanu pööras Kõpp mõistagi kiriku- ja koolielule, kuid valgustas ulatuslikult ka teisi eluvaldkondi. Kõpu teos äratas eesti ajaloolaste seas üpris positiivset vastukaja, kõige positiivsemalt olid aga meelestatud mõistagi Laiuse inimesed.

Allikad: Eesti ajalugu elulugudes: 101 tähtsat eestlast. Tallinn: Olion, 1997, lk-d 180-181.

Priit Rohtmets. Rektor Johan Kõpp. Tallinn: Aasta Raamat, 2007.