Vabariigi Presidendi Asetäitja Valimiskogu kokkukutsumine

Sulge

Kuna vahistamine ohustas otseselt ka seadusliku valitsuse ametissenimetamiseks vajaliku valimiskogu liikmeid, kutsus Jüri Uluots 20. aprillil 1944 Tallinnas Vabariigi Presidendi Asetäitja valimiseks illegaalselt kokku Valimiskogu.

Sinna kuulusid peaminister Jüri Uluots, Riigivolikogu esimees Otto Pukk, Riiginõukogu aseesimees Alfred Maurer, Riigikohtu vanim liige Mihkel Klaassen ja Uluotsa poolt sõjaministriks nimetatud Johan Holberg, kes asendas seeläbi sõjavägede ülemjuhatajat.

Nõnda käituti vastavalt 1938. aasta põhiseaduse paragrahvile 46. Valimiskogu tühistas kõik pärast 21. juunit 1940 välja antud riigiõiguslikud aktid ning kinnitas, et ainsad seaduslikud võimuorganid Eestis on need, mis tegutsesid 16. juunini 1940. Ühtlasi leiti, et sõjaseisukorras pole presidendi asetäitja valimine põhiseaduslikult nõutav ega otstarbekas, mistõttu sai Uluotsast peaminister presidendi ülesannetes. Valimiskogu otsused olid Eesti Vabariigi järjepidevuse säilimisel äärmiselt olulised.

Allikad: Eesti ajalugu. VI, Vabadussõjast taasiseseisvumiseni. Tartu: Ilmamaa, 2005
Mart Laar. September 1944: Otto Tiefi valitsus. Tallinn: Varrak, 2007