Eesti poliitikute koosolek

Sulge

Pärast Saksamaa ja Nõukogude Liidu vahelise sõja puhkemist muutus NSVLi okupeeritud Baltimaades oluliseks küsimus iseseisvuse taastamisest.

Kõige aktiivsemad olid sealjuures leedulased, kes olid juba 1940. aasta lõpus alustanud ülestõusu organiseerimisega. 23. juunil 1941 kuulutasid Leedu rahvuslased oma riigi iseseisvuse taastatuks ning nimetasid ametisse Ajutise Valitsuse. Juuli alguses ajasid Saksa võimud valitsuse laiali ning see arreteeriti.

27.-28. juulil 1941 kutsus Eesti Vabariigi viimane õiguspärane peaminister Jüri Uluots (pildil), kellel oli õnnestunud imekombel pääseda Nõukogude repressioonidest, Tartus kokku rahvuslike tegelaste nõupidamise. Eesti Vabariigi taastamisest otsustati Leedus toimunu valguses siiski loobuda. Selle asemel anti koosoleku tulemusena 29. juulil Saksa väliskomandatuurile memorandum, kus tänati sakslasi Eesti vabastamise eest ning lubati eesti rahva toetust võitluses kommunismi vastu. Eesti riigiasutuste taastamise vajadust puudutati äärmiselt ettevaatlikult. Saksa võimud ei tahtnud sellest aga midagi kuulda ning kiiresti kadus igasugune iseseisvuse taastamise lootus.

 Allikad: Eesti ajalugu. VI, Vabadussõjast taasiseseisvumiseni. Tartu: Ilmamaa, 2005
Mart Laar. September 1944: Otto Tiefi valitsus. Tallinn: Varrak, 2007                                                          

Allikas (pilt): http://www.kool.ee/failid/uluots.jpg