Uluotsa üleskutse rahvale Eesti kaitsmiseks

Sulge

Eesti ajalugu. VI, Vabadussõjast taasiseseisvumiseni. Tartu: Ilmamaa, 2005
Mart Laar. September 1944: Otto Tiefi valitsus. Tallinn: Varrak, 2007
Arutades, kas Eesti territooriumi kaitsmine Punaarmee eest on vajalik ja võimalik, jäi Hitler kindlalt jaatavale seisukohale, kuna vastasel juhul jäänuks Saksamaa ilma Virumaa õlitoodangust ning samuti oleks see avanud Nõukogude armeele tee Läänemerele, mis kiirendanuks Soome sõjast väljaastumist.

Eesti kaitsmiseks vajalike lisajõudude saamiseks kuulutas Eesti Omavalitsuse juht Hjalmar Mäe (pildil) 30. jaanuaril 1944 välja sundmobilisatsiooni. 7. veebruaril 1944 kutsus Eesti Vabariigi viimane seaduslik peaminister professor Jüri Uluots raadios rahvast üldist värbamist toetama ning astuma, relv käes, vastu Eestit ähvardavale Punaarmeele. Uluotsa pöördumine vastas kõigiti rahva seas levinud arusaamadele ning veebruariks 1944 ulatus mobiliseeritute hulk 38 000-43 000 meheni

Hjalmar Mäe tervitamas Eesti sõdureid

Allikad: Eesti ajalugu. VI, Vabadussõjast taasiseseisvumiseni. Tartu: Ilmamaa, 2005
Mart Laar. September 1944: Otto Tiefi valitsus. Tallinn: Varrak, 2007

Allikas (pilt): http://et.wikipedia.org/wiki/Hjalmar_M%C3%A4e