Mõõgavennad sõlmivad liidu latgalitega

Sulge

1208. aastal sõlmis oma võimu kasvatada ihkav Mõõgavendade ordu liidu seni veel ametlikult paganlike Ümera latgalitega. Nood olid osaliselt olnud Polotski ja Pihkva vürstiriikide võimu all, kuid 13. sajandi alguses olid vähemalt enamjaolt ilmselt sõltumatud.

Latgalid vajasid liitu neid rüüstavate naaberrahvaste, eriti eestlaste tõrjumiseks. Ordu soovis aga oma mõjuvõimu laiendada tunduvalt suuremale alale kui seda oli 1/3 vallutatavatest maadest, nagu piiskop Albertiga oli kokku lepitud (piiskop pidi saama ülejäänud 2/3).

Et latgalid olid formaalselt ordu liitlased, võimaldas see mõõgavendadel oma mõjuala ilma piiskopi vahelesegamiseta tunduvalt laiendada. Paistab, et lepingu taga võis ennekõike olla Võnnu meister Berthold, kes latgalite ühe olulisema vanema Russiniga sõlmis väga tihedad sidemed.

Tänu mõõgavendade ja latgalite liidule algas ka eestlaste muistne vabadusvõitlus, sest latglaid otsustasid tugeva liitlase olemasolul otsekohe varasemate rüüstamiste eest eestlastele kätte maksta.