Anvelti tegevus Oktoobrirevolutsiooni ajal

Sulge

Kui enamlased 1917. aastal oktoobripöörde läbi viisid, oli Anvelt üks selle juhte Eestis. Temast sai Eestimaa Sõja-Revolutsioonikomitee liige ja Eestimaa Nõukogude Täitevkomitee esimees. Tema juhtimisel toimus pankade, suurettevõtete ja mõisate riigistamine ning ühismajandite loomine; talupojad maad ei saanud.

Laiali aeti ka end Eestis kõrgeimaks võimuks kuulutanud Maapäev (15. novembril, 28. novembril uue kalendri järgi) ja Konstantin Pätsi juhitud maavalitsus (20. novembril, ukj. 3. detsembril). Selle asemele astus Anvelti juhitud Täitevkomitee. Iseseisvusideele oli Anvelt jätkuvalt kategooriliselt vastu, arvates, et Eestile piisab ka autonoomiast Nõukogude Venemaa koosseisus.

Allikas: Eesti ajalugu elulugudes: 101 tähtsat eestlast. Tallinn: Olion, 1997, lk-d 120-121.