Tiefi vangiaastad Siberis ja Kasahstanis

Sulge

Otto Tiefile mõisteti Nõukogude kohtusüsteemi poolt 1945. aasta suvel kodumaa reetmise eest 10-aastane vabadusekaotus ning ta saadeti järgnevalt Siberi ja Kasahstani vangilaagritesse. Hoolimata ebainimlikest vangistustingimustest, suutis Tief need üle elada ning 1956. aastal pöördus ta Eestisse tagasi.

Allikas: Eesti ajalugu elulugudes: 101 tähtsat eestlast. Tallinn: Olion, 1997, lk-d 134-135.