Tief 1917. aastal

Sulge

1916. aastal läis Tief lipnikukoolituse ja saadeti seejärel Riia ette rindele. Peagi pärast seda toimus Veebruarirevolutsioon, mille järel Tief asus osalema rahvusväeosade organiseerimises, olles 12. armee Eesti Sõjaväelaste Täidesaatva Komitee liige. Sama aasta sügisel sai temast Eesti Sõjaväelaste Ülemkomitee liige, mis tegutses Tallinnas.

Allikas: Eesti ajalugu elulugudes: 101 tähtsat eestlast. Tallinn: Olion, 1997, lk-d 134-135.