Ristisõdijate kogunemine enne Madisepäeva lahingut

Sulge

Kuulnud eestlaste maleva kogunemisest, koondasid ristisõdijad (pildil) selle vastu kiiresti suure eliitväe.

Seejuures taheti eelkõige ennetada venelaste tulekut. Sakslased, liivlased ja latgalid tulid kokku Henriku järgi "Sakala lähedusse, kus on sõjaväe palvetamise ja läbirääkimiste koht".

See asus umbes 80 kilomeetri kaugusel Viljandist ning sinna koondati krooniku sõnadel 3000 valitud meest. Pooled neist olid sakslased, teine pool liivlased ja latgalid.

Osalt ajapuuduse, osalt venelaste kartuse tõttu polnud ristisõdijad Liivimaad kõikidest relvakandvatest meestest tühjaks teinud. Ametlikuks ülemjuhatajaks oli määratud Orlamünde (Lauenburgi) krahv Albert, kuid vägede tegelikuks juhiks oli Mõõgavendade ordumeister Folkvin (Volquin).

Allikad: Sulev Vahtre. Muinasaja loojang Eestis: vabadusvõitlus 1208-1227. Tallinn: Olion. 1990
Evald Tõnisson, Jüri Selirand ja Artur Vassar. Kui Lembitu kutsus... Tallinn: Eesti Raamat, 1968                             

Allikas (pilt): http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/85/LivoniaKnight.jpg/180px-LivoniaKnight.jpg