Kuperjanovi tegevus Tartu Tagavarapataljoni juures

Sulge

Pärast haavast paranemist liitus Kuperjanov Eesti rahvusväeosadega ning temast sai peagi Tartu Tagavarapataljoni ülema asetäitja. Nagu mujalgi, pidid ka Tagavapataljoni võitlema enamliku propagandaga, mis paljusid sõdureid demoraliseeris. Kuperjanov suutis sellele edukalt vastu astuda ning enamlased ei söandanud ka populaarset rindeohvitseri karistada. Suures osas just Kuperjanovi organiseerimisel osalesid Eesti rahvusväeosad Maapäeva laialiajamise vastasel meeleavaldusel. Tänu sellele tõusis Kuperjanovi autoriteet eesti rahvuslikes ringkondades tunduvalt.

Allikas: Eesti ajalugu elulugudes: 101 tähtsat eestlast. Tallinn: Olion, 1997, lk-d 144-145.