Trükitakse Wanradt-Koelli katekismus

Sulge

Kateksimuse leht

1535. aastal nägi trükivalgust Oleviste kiriku õpetaja Simon Wanradti koostatud saksakeelne luterlik katekismus, mille eestikeelse paralleelteksti oli tõlkinud Pühavaimu kiriku jutlustaja Johann Koell. Keeleteadlaste hinnangul kasutati eestikeelses tõlkes peamiselt Alutaguse murrakut, mistõttu on arvatud, et Koell ise võis sealtkandist pärit olla.

Katekismus omal ajal paraku massidesse ei jõudnud, sest Tallinna raad leidis seal liialt palju vigu olevat: ilmselt sai saatuslikuks see, et Wanradt ei toetanud otseselt Lutheri seisukohti usupuhastuses. Nõnda korjati trükk käibelt ära ja tänaseks on katekismusest säilinud vaid fragmente. Raamatu levitamise ebaõnnestumine tuli halva üllatusena paljudele: selle väljaandmist oli toetanud Oleviste kiriku eestseisja, mõjukas kaupmees Johann Selhorst; lisaks oli oma raha ettevõtmise alla pannud ka raamatukaupmees Giesebrecht Schepeler, kes 1537. aastal pöördus rae poole palvega raamatu trüki ärakorjamisest tekkinud kahjud hüvitada.

Allikad: Eesti ajalugu elulugudes: 101 tähtsat eestlast. Tallinn: Olion, 1997, lk-d 24-25

Toomas Paul. Eesti piiblitõlke ajalugu. 1999

http://www.utlib.ee/ekollekt/eeva/index.php?lang=et&do=autor&aid=97