Rahulepingu sõlmimine

Sulge

1503. aasta alguses sõitis Liivimaa saatkond koos leedulastega Moskvasse, et rahuleping sõlmida.

Esialgu suhtusid moskvalased liivimaalastesse väga üleolevalt, nad ei võtnud neid kahe nädala jooksul vastu. Alles siis, kui Leeduga oli rahu sõlmitud ja leedulased olid palunud ka Liivimaaga rahuleping sõlmida, asuti sellega tegelema. Liivimaa-Moskva rahuleingu sõlmimiseks läks vaid kolm päeva.

See lõpetas sõja piirimuutusteta ning ükski küsimus, mille lahendamist liivimaalased olid lootnud sõjaga saavutada, ei leidnud lahendust. Hansakontor Novgorodis jäi endiselt suletuks, samuti jäid vangistusse Liivimaa kaupmehed, kes olid juba alates 1494. aastast seal olnud.

Need tüliküsimused lahendati alles 1509. aastal, kui sõlmiti uus, 14-aastane rahu. Selleks ajaks oli Liivimaa siirdunud selgelt neutraliteedikursile ja Moskva tegi kõik, et uut lähenemist Leedule ei toimuks. Sarnased rahulepingud Liivimaa ja Moskva vahel sõlmiti ka 1521., 1531. ja 1551. aastal, viimane kord küll ainult 1 aasta peale.