Tartu vallutamine

Sulge

Endine Koknese vürst Vjatško saadeti 200 mehega Tartusse Novgorodist sisuliselt Ugandi halduriks.

Ugalased küll mõistsid Novgorodi taotlusi, kuid leidsid sellise sammu võitluses sakslaste vastu hädavajaliku olevat. Nõustuti maksu (tribuudi) maksmisega. Alad, mis sellest keeldusid, kannatasid Vjatško rüüsteretkede all nii Vaigas, Sakalas, Viru- kui ka Järvamaal.

Tartusse oli kogunenud eestlasi kõigist paigust, nii et kokku võis linnuses olla üle 1000 mehe. Linnus oli tugevalt kindlustatud ja hästi varustatud.

Sakslastele oli Vjatško tegevus loomulikult tõeliseks pinnuks silmas ning esimene katse Tartut vallutada tehti juba 1224. aasta aprillikuul. See üritus aga ebaõnnestus, piirduti vaid ümbruskonna rüüstamisega. Suvel võttis sõjaretke korraldamise enda kätte aga piiskop Albert isiklikult, kes kutsus orduvendadest, piiskopivasallidest, kaupmeestest, riialastest, liivlastest ja latgalitest kokku suure väe.

Üheskoos mindi Tartu alla ning 15. augustil 1224 algas linnuse piiramine. Kaheksa päeva ehitati vägevat piiramistorni, linnust pommitati paterellide abil kivide ja tulise raua ehk tulepottidega. Siilideks ehk sigadeks kutsutud liikuvate kaitsekatuste varjus õõnestati linnuse valli. Piiramise venides otsustati Tartu vallutada tormijooksuga, mis pärast ägedat heitlust ka õnnestus. Algas tõeline veresaun, kus ei antud armu ka naistele ja lastele. Täielikult hävitati Vjatško salk. Tartu vallutamisega oli langenud kogu Mandri-Eesti, ainsana säilitas iseseisvuse veel Saaremaa.

Pildil Friedrich Ludwig von Maydelli gravüür "Tartu piiramine ja ründamine" (1842) Tartu Ülikooli raamatukogu kunstikogust.

Allikad: Sulev Vahtre. Muinasaja loojang Eestis: vabadusvõitlus 1208-1227. Tallinn: Olion. 1990
Eesti ajaloo atlas. Tallinn: Avita, 2006.                                                                                                    Allikas (pilt):
http://www.utlib.ee/ekollekt/bskunst/image/l047_3.jpg