Taani vägede saabumine Tallinna

Sulge

1219. aasta alguses korraldasid üllatusretke Kesk- ja Lääne-Eestisse leedulased, vähendades seeläbi oluliselt eestlaste vastupanupotentsiaali.

Samal ajal tegid orduvennad koos liivlaste ja latgalitega rüüsteretke üle merejää Rävala maakonda. Teekonnal kimbutas retkelisi kibe külm, mis tekitas ristisõdijatele hulga kahjustusi.

Samal ajal pöördusid Eestimaa poole taas Taani pilgud. Taanlaste sekkumine Liivimaa ristisõtta oli tegelikult otsustatud juba 1218. aastal Schleswigis Taani riigipäeval, kus viibisid ka piiskop Albert ning Riia ristisõdijate esindajad.

1219. aasta juunis saabusidki Tallinna lahele Taani kuninga Valdemar II Võitja laevad, maabudes koos suure väega ning kõrgetest aukandjatest piiskopide ja vasallidega Rävala maakonnas Lindanise linnuse juures Toompeal.  Selle nõlvale hakati kiiresti uut linnust ehitama. Rävalased ja harjulased organiseerisid kiiresti suure sõjaväe ning ründasid taanlasi ootamatult viiest eri suunast.

Lahing algas eestlastele edukalt, kuid Rügeni slaavlaste eestvõttel alustati peagi vastupealetungi. Sellest innustusid ka taanlased ja sakslased ning eestlaste malev aeti põgenema. Pärimuse kohaselt olevat kõige raskemal hetkel piiskoppide palve peale taevast imeläbi alla langenud valge ristiga punane lipp (pildil). Sellest said Valdemari väed uut jõudu ja lahing võidetigi. Imepärasest lipust sai aga Taani riigilipp Dannebrog. Lahingus langes Liivimaa ristisõja üks tähtsamaid tegelasi, Eestimaa piiskop Theoderich, kes oli hakanud taotlema oma võimuala eestlaste seas Taani kuninga abiga.


Valdemar jättis Tallinna oma garnisoni ning pöördus ise kodumaale tagasi. Järk-järgult hakkasid taanlased hõivama linnuse ümbruskonda ning rävalasi ristiusku pöörama. Kindlasti ei õnnestunud see kõigis paigus rahumeelselt, kuid taanlased olid rajanud Eestimaale olulise tugipunkti, kindlustades seeläbi igati oma taotlusi Eestimaale.

Allikad: Sulev Vahtre. Muinasaja loojang Eestis: vabadusvõitlus 1208-1227. Tallinn: Olion. 1990
Eesti ajaloo atlas. Tallinn: Avita, 2006.                                                                                                 Allikad (pildid):
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/00/Anders_Sunesen.jpg/200px-Anders_Sunesen.jpg                      http://www.historyfiles.co.uk/images/Europe/Estonia/Medieval_Tallinn1219_01_full.jpg