Venelaste sõjakäik Varbola alla

Sulge

Novgorodi vürst Mstislav Uljas otsustas omalt poolt uuesti sekkuda eestlaste vallutusesse, korraldades koos uue Pihkva vürstiga sõjaretke Eestisse. Rüüstates mindi läbi Vaiga ja Järvamaa kuni Harjumaani, kus asuti piirama tugevat Varbola linnust (pildil). Pärast mõnepäevast piiramist nõustusid kaitsjad venelastele andamit maksma, mille järel vägi lahkus Varbola alt.
Pihkvasse tagasi jõudes tabas venelasi aga tõeliselt ebameeldiv üllatus kui selgus, et Leole linnuse vanem Lembitu oli kogunud kõikidest Sakala ja Ugandi kihelkondadest suure väe ning tunginud sellega Pihkva linna, kus rüüstati ning tapeti hulk elanikke. Enne venelaste tagasipöördumist oldi jõutud juba lahkuda, nii et Mstislavi juhitud väed jõudsid tagasi ära laastatud Pihkvasse.

Allikad: Sulev Vahtre. Muinasaja loojang Eestis: vabadusvõitlus 1208-1227. Tallinn: Olion. 1990
Eesti ajaloo atlas. Tallinn: Avita, 2006.                                                                                                    Allikas (pilt):
http://paber.ekspress.ee/fotodb/89929009CE5ACE75C2257481002F655F/$file/tn_eefv-7gdc5k.jpg