Riia linna asutamine

Sulge

Tõeline vallutussõda Läänmere idakalda rahvaste vastu algas        1200. aastal, kui piiskop Albert saabus 23 laeva ning umbes 500 mehega Väina (Daugava) jõe äärde esimesele sõjaretkele.

Oma teisel käigul Liivimaale asutas Albert Väina jõe suudmesse Riia linna. Henriku järgi näitasid piiskopile soodsa asukoha kätte kohalikud liivlased. Riiast kujunes kiiresti misjoni keskus ja piirkonna olulisim sadamalinn. Selleks lasi Albert kaupmeestele keelata ka kauplemise teistes sadamates, eriti semgalite sadamas, mis ilmselt oli seni olnud saksa kaupmeeste olulisim kauplemiskoht Liivimaal. Võimalik, et semgalite sadam asus hilisema Liibavi (Liepaja) piirkonnas.

Läänemere idakalda kaubanduse kiire koondumine Riiga tegi muret seni Väinat kontrollinud Polotski vürstile, kes korraldas järgnevatel aastatel mitu rünnakut ristisõdijate linnuste vastu, jõudes nii Üksküla kui ka Holmi (Salaspilsi) alla, ent Riiani ei jõudnud tema väed kunagi.

Riiast sai piiskopi residents ning toomkiriku asukoht. Koos toomkirikuga pühendati kogu vallutatav maa neitsi Maarjale ning seetõttu hakati hiljem kogu Eesti ja Läti ala nimetama Maarjamaaks. Albert ise hakkas Riiga residentsi rajamise järel kandma Riia piiskopi tiitlit. Riiast kujunes ristisõjas liivlaste ning eestlaste vastu üks olulisimaid tugipunkte.

Allikad: Sulev Vahtre. Muinasaja loojang Eestis: vabadusvõitlus 1208-1227. Tallinn: Olion. 1990
Eesti ajaloo atlas. Tallinn: Avita, 2006.

Henriku Liivimaa kroonika = Chronicon Heinrici Livoniae. Tallinn: Eesti Raamat, 1982

Allikad (pildid): http://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/01/15/60/05/model-of-the-original.jpg  http://www.riga.lv/NR/rdonlyres/B2F7E925-EE67-4362-A3F5-4A5A7BE4703E/324/pils1.jpg