Laidonerist saab Eesti rahvusväeosade juht

Sulge

1917. aastal, kui hakati formeerima Eesti rahvusväeosasid, millest lõpuks moodustus 1. Eesti Diviis, jäi Laidoner asjast esialgu kõrvale. Alles aasta lõpus (uue kalendri järgi 1918. aasta jaanuaris) siirdus ta Eestisse, et võtta vastu diviisi ülema koht. Ta oli kahtlemata Esimeses maailmasõjas enim silma paistnud eestlane ja tõenäoliselt oleks ta hiljem ka Nõukogude sõjaväes võinud kõrget karjääri teha, nagu näiteks lätlane Jukums Vacietis, kellest sai ajutiselt koguni Punaarmee ülemjuhataja. Kuid Laidoner otsustas siiski kodumaa kasuks.

Eesti rahvusväeosade juhiks jäi Laidoner esialgu kuni 19. veebruarini 1918, mil ta pidi sellelt ametipostilt enamlaste survel lahkuma. Saksa okupatsiooni ajal tegutses ta aga Petrogradis, kust saatis eesti sõjaväelasi Põhja-Venemaale lääneliitlaste juurde. 4. aprillil ülendas Eesti Ajutine Valitsus Laidoneri polkovnikuks.

Allikas: Eesti ajalugu elulugudes: 101 tähtsat eestlast. Tallinn: Olion, 1997, lk-d 118-119.

Foto: https://www.netsurveys.eu/laidoner/images/headers/laidoner.gif