Pätsi tegevus 1917. aastal

Sulge

Pärast Veebruarirevolutsiooni sekkus Päts uuesti aktiivselt poliitikasse. Ta osales Eesti autonoomiaprojekti väljatöötamises, mis jõustus 1917. aasta märtsi lõpul, seejärel organiseeris Eesti Sõjaväelaste Ülemkomitee esimehena rahvusväeosade loomist. Pätsi poliitiline kaal tõusis veelgi, kui ta valiti 1917. aasta mais Eesti Maanõukogu (Maapäeva) liikmeks, kus temast sai põllumeeste huvide eest seisvate saadikute juht. Hiljem kasvas samast seltskonnast välja Eesti Maaliit, mis hiljem nimetas ennast Põllumeeste Koguks.

25. oktoobril sai Pätsist Maavalitsuse juht, nõnda sai temast tegelikult Eesti esimene valitsusjuht. 20. novembril võtsid Eesti enamlased Jaan Anvelti ja Viktor Kingissepa juhtimisel aga võimu Maavalitsuselt üle ning Kingissepa eesistumisel toimunud tribunal mõistis Pätsi kuuks ajaks sabotaaži pärast arestimajja.

Allikas: Eesti ajalugu elulugudes: 101 tähtsat eestlast. Tallinn: Olion, 1997, lk-d 112-113.