Pitka tegevus 1930. aastatel

Sulge

Ehkki Pitka oli end 1930. aastatel majanduslikult hästi kindlustanud, oli ta jätkuvalt mures Eesti poliitilise olukorra pärast. Sisepoliitiline kriis süvenes eriti 1930. aastate alguses, mistõttu ka Pitka arvas, et Eesti põhiseadust tuleks muuta, valitsusorganitele suurem võim anda ja korruptsioon välja juurida. Nõnda ühines ta kiiresti populaarsust koguva Vabadussõjalaste liikumisega. Kuid peagi tekkisid tema ja vapside juhatuse vahel siiski tõsised vastuolud, sest Pitka ei nõustunud nende liialt radikaalsete nõudmistega, mis hakkasid ohustama demokraatlikku riigikorda. Seetõttu marssis Pitka koos teda toetavate Lahinguvendade Klubiga vabadussõjalaste III Kongressilt minema. Seejärel vähenes tema poliitiline aktiivsus tunduvalt, kuigi ta juhtis Allveelaevnike Sihtkapitali tööd ning valiti 1936. aastal ka uut põhiseadust koostama asunud Rahvuskogu koosseisu.

Peamiselt oli Pitka 1930. aastatel oma Kiltsi lähedal asuvas talus, kus ta kirjutas 1937-1939 ilmunud „Minu mälestused". Juba 1921. aastal oli ilmunud tema esimene teos, mis sisaldas mälestusi Esimesest maailmasõjast ja Vabadussõjast.

Allikas: Eesti ajalugu elulugudes: 101 tähtsat eestlast. Tallinn: Olion, 1997, lk-d 106-107.