Landesveeri sõda

Sulge

Kuna Läti riigikaitse oli 1918. aasta lõpus veelgi hullemas seisus kui Eesti oma, sõlmis Kārlis Ulmanise juhitav Läti Ajutine Valitsus kahepoolse lepingu Saksamaaga, mille järgi pidid Lätit enamlaste vastu kaitsma Saksa väed.

Kuramaal tegutseva Saksa VI reservkorpuse, mida juhtis kindralmajor Rüdiger von der Goltz (pildil), hulka kuulus ka kohalikest baltisakslastest koosnev Balti Landeswehr.

Sakslastel õnnestus Punaarmee Kuramaalt järjest kaugemale tõrjuda ning 22. mail 1919 vallutasid nad Riia.

Juuni alguspäevil kohtasid Saksa väe eelsalgad endalegi ootamatult Võnnu kandis eestlaste üksusi. Potentsiaalsetest liitlastest enamlaste vastu said aga mõlema poole diplomaatiliste möödapanekute tõttu hoopis vaenlased.

3. juunil andis kindral Laidoner välja direktiivi, kus nõuti Saksa vägede tagasitõmbumist hiljemalt 5. juuniks. Kui Rahvaväe 3. diviisi staabiülem alampolkovnik Nikolai Reek läks nõutud tähtajal soomusrongidega sakslaste asukohta välja selgitama, puhkes Amata jõe silla juures tulevahetus.

Landesveeri sõda oli alanud. Alguses oli see edukam sakslastele, kes vallutasid 6. juunil Võnnu linna. Pärast seda sekkusid relvakonflikti Antandi riigid, kelle abiga kehtestati 10. juunil relvarahu. Viimast kasutasid mõlemad pooled aktiivselt reservide täiendamiseks.

19. juunil algas Landeswehri sõja teine etapp Võnnu lahinguga. Eestlased suutsid Lemsalu, Roopa (Straupe), Stalbe, Volmari ja Rauna liinil sakslaste ägedale pealetungile vastu panna. Kuna Saksa väed otsustavat edu ei saavutanud, andis kindral Goltz taandumiskäsu.

23. juuni hommikul 1919 sisenesid Rahvaväe üksused ilma lahinguta sakslaste maha jäetud Võnnu linna. Võidu tähistamiseks käskis 3. diviisi ülem kindralmajor Ernst Põdder endale alluvais maakonnis heisata lipud ja korraldada paraade. 1934. aastast alates tähistatakse 23. juunit ametlikult võidupühana.

Allikad: Eesti ajalugu. VI, Vabadussõjast taasiseseisvumiseni. Tartu: Ilmamaa, 2005
Eesti ajaloo atlas. Tallinn: Avita, 2006.                                                                                                      

Allikas (pilt): http://wpcontent.answers.com/wikipedia/commons/thumb/3/31/RvonderGoltz.jpg/180px-RvonderGoltz.jpg                                                                   http://www.ekspress.ee/thumbs/2009/07/23/l2_5.jpg