Tartu piiramine

Sulge

21. mail 1704 käskis Peeter I Šeremetjevi 21 000-mehelisel väel alustada liikumist Pihkvast Tartu suunas.

Esimesed väeüksused jõudsid Tartu alla ööl vastu 4. juunit. Linna kindlustustööd olid pooleli jäänud, mistõttu seda kaitsesid põhjast ja idast vaid keskaegsete tornidega müürid. Maha põletati eeslinnad ning linna põgenenud talupoegadest hakati moodustama mõisavalitsejate juhitavaid täiendavaid kaitseüksusi.

Venelased hakkasid Tartu ümber rajama piiramislaagreid. 18. juunil pärast Šeremetjevi põhijõudude saabumist hakati linna ägedalt suurtükkidest pommitama.

27. juunil üritasid linna kaitsjad väljatungi, mis aga ebaõnnestus. Venelased said piiramisele indu luureteadetest, mille järgi polnud Tartul mingisugust abi oodata.

2. juulil saabus linna piiramist korraldama tsaar Peeter I isiklikult. Ta otsustas suunata ägedaima rünnaku kõige nõrgemale Emajõe-poolsele küljele. Intensiivse suurtükitulega õnnestus linnamüür kolmes kohas purustada. 13.  juulil korraldasid Vene väed 6000 mehega tormijooksu linna põhjaosale. Kell kaks öösel käskis Tartu komandant Carl Gustav Skytte lahingutegevuse katkestada ning alustas läbirääkimistega. Linn loovutati lubadusel, et Rootsi sõdurid ja ohvitserid võivad linnast vabalt lahkuda.

14. juuli õhtupoolikul sisenesid Vene väed Tartusse, olles kaotanud surnute ja haavatutena 3000-3400 meest rootslaste 1400-2000 vastu. Venelaste kätte langes suur sõjasaak: 132 suurtükki, 15 000 suurtükikuuli, 500 mürsku ja rohked toiduvarud.

Allikad: Eesti ajalugu. IV, Põhjasõjast pärisorjuse kaotamiseni. Tartu: Ilmamaa. 2003
Eesti ajaloo atlas. Tallinn: Avita, 2006.